Заемаме лидерска позиция сред най-добрите работодатели в България с рекордна ангажираност - 91%

С традиционно високи резултати, през 2023 година оглавяваме класирането за най-добър работодател в България, отчитайки най-висок процент ангажираност на своя екип - 91%. Проучването се провежда от ARS Bulgaria с ексклузивното партньорство на глобалната компания Kincentric.

Програмата Kincentric Best Employer отличава най-добрите работодатели в света на база оценката на техните служители, отчетена чрез независимо проучване. То измерва четирите фактора, които е емпирично доказано, че отличават успешните компании: ангажираността на служителите, адаптивността на бизнеса към иновациите и нуждите на клиентите, висшия и среден мениджмънт и добрите практики за развиване на хората. През последните пет години 4000 организации в целия свят са изследвали HR практиките си по тази методология. В проучването тази година се включват 48 български компании, заедно с общо над 2500 в световен мащаб.

Това е петата титла за нас сред най-добрите работодатели по тази методология. През годините поддържаме устойчив процента ангажираност: между 85% и 89%. Отчетените в проучването на ARS резултати за 2023 г. свидетелстват за последователност в развитието ни както по отношение на политиките, насочени към служителите, така и за съхраняване на ценностите, които се предават на новопостъпилите колеги и запазване на фирмената култура, въпреки растежа. Полученият през 2023 г. резултат от 91% показва как като един от най-добрите работодатели в България успяваме да надскочим себе си с процента ангажираност, който е водещ не само за високонкурентната ИТ индустрия, но и като цяло за страната. В допълнение 90% от нас определят културата като насърчаваща растежа, ученето и развитието; 93% посочват, че компанията е ориентирана към клиентската удовлетвореност, а 92% са на мнение, че мениджмънтът е силно ангажиран с хората и работните нужди.

"Ангажираността на нашия екип доказва, че постоянните ни усилия да създадем мотивираща и приобщаваща работна среда, добри условия за баланс между работа и личен живот и отговорно отношение не само към хората на SiteGround, но и към обществото, са и ключ за успеха ни като бизнес”, коментира Валентина Кожухарова, HR Manager на SiteGround.

"Поздравяваме SiteGround за сертифицирането им за най-добър работодател в България", каза Румяна Босева, изпълнителен директор на ARS Bulgaria, ексклузивен партньор на Kincentric за България. "Методологията на Kincentric отбелязва изключителните постижения на организациите в създаването на добра работна среда, позитивна култура и устойчиви бизнес резултати. SiteGround се откроява от останалите със силната ангажираност на служителите си и на висшия мениджмънт и фокусът върху развиването на таланта."

С три офиса в София, Пловдив и Стара Загора и екип от над 500 души нашата компания ни е сред водещите и предпочитани работодатели в страната. Това, което ни отличава, е инвестицията и развиването на екипа както в посока професионални компетенции, така и като практики за доброто физическо и емоционално здраве. Осигуряваме и множество придобивки, в това число съкратено работно време всеки петък от седмицата, собствен ресторант и бариста, собствена фитнес зала, допълнителна здравна застраховка, годишни медицински прегледи, програма за психологическа подкрепа, масажи, спортни карти, уникална офис среда, различни традиционни инициативи в подкрепа на физическото, емоционално, личностно и професионално развитие на служителите и техните семейства.

Започни дискусия